BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ
Ana Sayfa Tanıtım Öğretim Görevlileri Atölyeler Dersler Etkinlikler Resimler Duyurular

Güzel Sanatlar Bölümü; resim, modern dans, bale, müzik, seramik, heykel, uygulamalı sanatlar, grafik, drama, fotoğraf, teknik çizim, sanat tarihi derslerinden oluşan teorik ve uygulamalı olarak verilen sanat eğitimini kapsamaktadır. Farklı alanda uzmanlaşmak isteyen öğrencilere, alternatif olarak sanat dersleri sunulmaktadır. Güzel Sanatlar Bölümü’nün amacı; öğrencilere sanatı görsel yolla algılamayı öğretmektir. Sanatın anlaşılmasını sağlamak, kendini ifade yeteneği kazandırmak, endüstriye hizmet etmek, yaratıcılığın geliştirilmesini sağlamak, beceri ve alışkanlıkların kazandırılmasına rehberlik etmektir.

Sanateğitimi öğrenciyi, malzeme bilgisi ile donatarak, görme ve şekillendirme yeteneklerini geliştirmektir. Öğrencilerin sanat alanında eğitilmesini sağlayarak, yaratıcılık ve heyecan gibi her türlü duyguyu pratiğe dönüştürmelerine yardımcı olur. Öğrencilere imgelerini malzemeye uyarlayarak, çizerek, şekilendirerek hayal dünyasını geliştirerek, Üniversite’nin sanat atölyelerinde uygulama imkanı sağlanır. Atölyelerde öğretim görevlileri eşliğinde öğrencilerimize  sanatsal yeteneklerini geliştirme imkanları sunulmaktadır.

Güzel Sanatlar Bölümü’nde; sanat eğitimi verilirken, öğrenciler yaratıcı çalışmalara yönlendirilmektedir. Bilgilendirme, algılama, bulma ve yaratma aşamaları kuramsal ve deneysel çalışmaları kapsamaktadır. Sanat derslerinin amacı, öğrencilerin ilgileri doğrultusunda yeteneklerini keşfetmeleri ve kendilerini geliştirme fırsatlarını sunmaktır.

Dersler, sanatsal beğenide yeni bakış açıları sunacak ve sanatsal metodolojinin ilkelerini öğrenciye kazandıracaktır. Öğrenciler, sanatsal üretim zevkine ulaşmada en etkili ve en kısa çıkış yolunu temel sanat eğitimi çalışmaları içinde bulmaktadır. Görsel malzeme ağırlıklı çalışmalarda öğrenci bizzat üretim süreci içinde uygulamalara katılarak yer alır. Böylece kendi dünyasını, çevresel boyutta sorgulayarak, yeteneklerini geliştirme, bütünü görebilme, sentez yapabilme ve estetik kaygı ile üretebilme süreçlerinden geçerek sanat eserini algılamayı öğrenir. Öğrencilerin sanat hakkındaki bilgilerini artırmak ve sanat yapıtlarını değerlendirme yeteneklerini geliştirmek  başlıca amacımızdır.  Bu amaçla, bölüm dersleri yanında, çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştirilirken sanatsal platformda diğer sanatçılarla birlikte çalışmak, uluslararası etkinliklerde yer almak, üniversite ve endüstri işbirliğine açık çalışmalar üretmek için desteklenmektedirler.